Hoàn thiện trường mẫu giáo

  • ADMIN
  • Tháng 2 2020
  • Khách hàng: Trường mẫu giáo Tatu
  • Địa chỉ: Đường 672 - Quận 9 (Cạnh UBND Quận 9)
  • Hạng mục: Thi công sửa chữa hoàn thiện cảnh quan và nội thất
  • Year: 2019