Chung cư Mizuki Park

  • ADMIN
  • Tháng 2 2020
  • Khách hàng: Anh Thành Long
  • Địa chỉ: Chung cư Mizuki Park  - Quận Bình Chánh
  • Hạng mục: Thiết kế & thi công nội thất
  • Diện tích: 65m²
  • Year: 2020