Biệt thự Nine South - Quận 7

  • Du NGuyen
  • Tháng 4 2019
  • Khách hàng: Anh Phương
  • Địa chỉ: Khu dân cư Nine South 
  • Hạng mục: Thi công hoàn thiện nội thất
  • Year: 2018